Belonen is straffen

Coert Visser schrijft op zijn weblog Oplossingsgericht Management:

“Als je iemand ‘beloont’ voor het doen van iets dan zou het heel goed kunnen dat je zijn intrinsieke motivatie voor deze activiteit ondermijnt en hiermee indirect ook zijn presteren.”

Alexander Kjerulf haalt dit principe van ‘belonen is straffen’ ook aan in zijn boek. Het zet de hele discussie over prestatiebeloning in een ander daglicht. De grootste beloning voor de gelukkige werker is het plezier in het werk zelf. Werkgevers die hun medewerkers willen belonen zouden hun pijlen dus daarop moeten richten: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers (nog) meer plezier in hun werk hebben.